Status prawny jednostki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawy prawne działalności:

  • Ustawa z dnia z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U.  2017 poz. 1767 – j.t.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2017 poz. 1206 – j.t. )
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. 2016 poz. 270 z póżn. zmianami)

Zakres właściwości terytorialnej

Prokuratura Okręgowa w Toruniu działa w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i obejmuje zakresem swojego działania obszar właściwości 7 prokuratur rejonowych.

Prokuratury rejonowe okręgu toruńskiego

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód

Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód

Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie

Prokuratura Rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu