Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Funkcja Imię i nazwisko Telefon Fax
p.o. Prokuratora Rejonowego Grażyna Wiącek 56 677 08 12  
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego Radosław Mync 56 677 08 12  
Kierownik Sekretariatu Sylwia Ewald 56 677 08 12 56 677 08 13

86-200 Chełmno ul. Krótka 1a
Biuro podawcze: tel. 56 677 08 11
fax 56 677 08 13

Poczta elektroniczna: chelmno@torun.po.gov.pl

Adres skrzynki  /f7bwo10l4t/SkrytkaESP

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek   730 1530

­

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 900 do 1500, a każdy poniedziałek od 900 do 1800.

Obszar właściwości prokuratury rejonowej:

miasto Chełmno oraz gminy: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno i Unisław

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową dotycząca rozwiązań architektonicznych i miejsc parkingowych:

Budynek tut. Prokuratury nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności pracownik prokuratury dostępny pod nr tel. 056 67 708 12 udzieli informacji w zakresie możliwości dotarcia do budynku i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.