Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Funkcja Imię i nazwisko Telefon Fax
Prokurator Rejonowy Agnieszka Reniecka 56 644 60 20  
p.o. Z-cy Prokuratora Rejonowego Magdalena Chodyna 56 644 60 20  
Kierownik Sekretariatu Joanna Sołtysiak 56 644 60 20 56 644 60 19
­

86-300 Grudziądz ul. Legionów 46
Biuro podawcze: tel. 56 644 60 22
fax 56 644 60 11

Poczta elektroniczna: grudziadz@torun.po.gov.pl

Adres skrzynki /155j8ymslj­/SkrytkaESP­­

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek   730 1530

W Prokuraturze Rejonowej w Grudziądzu w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, a w każdy poniedziałek od 9:00 do 16:00.

Obszar właściwości prokuratury rejonowej:

miasto Grudziądz oraz gminy: Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno i Świecie n. Osą,

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową dotycząca rozwiązań architektonicznych i miejsc parkingowych:

W celu ułatwienia dotarcia osób z niepełnosprawnościami do budynku tut. jednostki przed wejściem zamontowane jest urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - dźwig inwalidzki. Kontakt z pracownikiem ochrony udzielającym wsparcia osobie z niepełnosprawnością, która chce skorzystać z dźwigu, może odbywać się na dwa sposoby:
- za pomocą domofonu zamontowanego na odpowiedniej wysokości przed bramą wjazdową na terenie tut. Prokuratury
- pod numerem telefonu 056 64 460 09
Nadto toaleta dla osób z niepełnosprawnościami funkcjonuje na parterze budynku i posiada odpowiednie oznaczenia informujące o takim przystosowaniu.

­­