Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Funkcja Imię i nazwisko Telefon Fax
p.o. Prokuratora Rejonowego Marcin Licznerski 56 611 77 30  
Z-ca Prokuratora Rejonowego Magdalena Wójcikiewicz Syczyło 56 611 77 30  
Kierownik Sekretariatu Karolina Surowińska 56 611 77 74 56 611 77 20

87-100 Toruń ul. Grudziądzka 45
Biuro podawcze: tel. 56 611 76 00
fax 56 611 77 20

Poczta elektroniczna: toruncz@torun.po.gov.pl

Adres skrzynki  /cq0362eybm­­/SkrytkaESP­­­

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek   730 1530

W sprawach skarg i wniosków Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów dyżurnych od  wtorku do piątku w godzinach 8:30 do 14:30. Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prokuratora Rejonowego w każdy poniedziałek od 12:00 do 18:00.

Zawiadomienie o przestępstwie i wszelkie pisma procesowe można składać w biurze podawczym.

Obszar właściwości prokuratury rejonowej:

część miasta Toruń w granicach przebiegających od południa środkiem nurtu rzeki Wisły na odcinku od mostu kolejowego do zachodniej granicy administracyjnej miasta, następnie zachodnią i częścią północnej granicy administracyjnej miasta do skrzyżowania z ul. Grudziądzką, dalej ul. Grudziądzką do skrzyżowania z ul. Polną, następnie ul. Polną do skrzyżowania z ul. Chrobrego, potem ul. Chrobrego do skrzyżowania z rondem Pl. Pokoju Toruńskiego, a następnie wzdłuż torów kolejowych linii Toruń Wschodni-Toruń Główny na odcinku pl. Pokoju Toruńskiego – most kolejowy oraz gmin Łubianka i Zławieś Wielka.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową dotycząca rozwiązań architektonicznych i miejsc parkingowych

Budynek prokuratury posiada podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dotarcie na parter budynku. W razie konieczności pracownik prokuratury dostępny pod nr tel. 056 61 177 74 wyznaczy osobę, która udzieli wsparcia osobie niepełnosprawnej na terenie tut. jednostki.