Struktura

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W skład Prokuratury Okręgowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział I Śledczy

2) Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

3) Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, w tym Dział Sądowy i Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;

4) Wydział VII Budżetowo – Administracyjny;

5) Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

6) Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;

7) Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

8) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;

9) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Szczegółowy rozkład zadań komórek organizacyjnych