Komunikaty dla uczestników i stron postępowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Toruniu w sprawie PO I Ds 10.2020

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu zamknięto śledztwo w sprawie PO I Ds 10.2020 przeciwko Agacie G. podejrzanej z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk

2 lipca 2020


Czytaj więcej o: Komunikat

Komunikat

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Toruniu w sprawie PO I Ds 10.2020 
W dniu 20 lutego 2020 r. w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego w dniu 19 grudnia 2019 r. śledztwa PO I Ds 8.2019 (obecnie PO I Ds 10.2020) przeciwko Agacie G. zd. R. podejrzanej z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk. 

24 lutego 2020


Czytaj więcej o: Komunikat

Komunikat

Prokuratura Okręgowa w Toruniu nadzoruje prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Toruniu śledztwo o sygnaturze PO I Ds 8.2020  dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kontrahentów Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” Sp. z o. o. z siedzibą w Cichoradzu.

7 lutego 2020


Czytaj więcej o: Komunikat

Komunikat

W dniu 19 grudnia 2019 r. w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu wydano postanowienie o zawieszeniu śledztwa PO I Ds 8.2019 przeciwko Agacie G. zd. R. podejrzanej z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk.

W związku z powyższym, na podstawie art. 100 § 5 kpk, art. 140 kpk oraz art. 131 § 2 kpk zawiadomić pokrzywdzonych z pouczeniem, że na niniejsze postanowienie służy zażalenie do sądu rejonowego, właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 22 § 2 kpk w zw. z art. 329 § 1 kpk). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie w terminie zawitym 7 dni. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122, 460 kpk):

2 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Komunikat

Komunikat

W dniu 24 grudnia 2019 r. w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu zamknięto śledztwo w sprawie PO I Ds 55.2019 przeciwko Ewelinie O. podejrzanej z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk. Natomiast w dniu 30 grudnia 2019 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Toruniu akt oskarżenia w tej sprawie przeciwko Ewelinie O. podejrzanej z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk.
W związku z powyższym, na podstawie art. 100 § 5 kpk, art. 140 kpk oraz art. 131 § 2 kpk zawiadomić pokrzywdzonych:

30 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Komunikat

Komunikat

W dniu 19 grudnia 2019 roku został skierowany do Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie PR Ds 856.2018 Prokuratury  Rejonowej w Brodnicy akt oskarżenia wraz  z wnioskiem  z art. 335 § 2 kpk  przeciwko Tadeuszowi  Sz., oskarżonemu o czyn z art. 300 § 1 kk w zw. z art. 12 kk , art. 302§1 kk w zw. z art. 12 kk, art.586 ksh, art. 77 ust. 1 i 2 ustawy  o  rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk i innym.

19 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Komunikat