Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Adres

87-100 Toruń ul. Grudziądzka 45

Dojazd do prokuratury

Funkcja

Imię i nazwisko

Telefon

Fax

Prokurator Okręgowy

prok. Artur Krause

56 6117 630

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Maciej Rybszleger

56 6117 630

 

Sekretariat Prokuratora Okręgowego

Katarzyna Ziędalska

56 6117 630

56 623 80 92

Sekretariat Wydziału I Śledczego

  56 6117 732  

Naczelnik Wydziału I Śledczego

prok. Jarosław Kilkowski

56 6117 757  

Sekretariat Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

  56 6117 668  

p.o. Naczelnika Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

prok. Marcin Reszkowski

56 6117 734  

Sekretariat Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

 

56 6117 629

 

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

prok. Marzenna Mikołajczak

56 6117 785

 

Kierownik Działu Sądowego w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym

prok. Judyta Głowacka

56 6117 656  

Dyrektor Finansowo – Administracyjny

 Tomasz Urban

56 6117 748

 

Rzecznik Prasowy

prok. Andrzej Kukawski

56 6117 657
695 661 571

 

Kierownik Sekretariatu

Monika Raniszewska - Zielaskowska

56 6117 666

56 623 22 70

Inspektor Ochrony Danych

Dariusz Dylewski

56 6117 648

 

87-100 Toruń ul. Grudziądzka 45
Biuro podawcze tel. 56 611 77 00
fax 56 623 80 92

Poczta elektroniczna: po@torun.po.gov.pl

Adres skrzynki /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek

:

730

1530

Numer Identyfikacji Podatkowej Prokuratury Okręgowej w Toruniu
NIP: 956 10 33 220.

­W Prokuraturze Okręgowej w Toruniu w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszenia się w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 900 do 1500 a w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 1800­

Przyjęcia interesantów ­przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę w sprawach skarg i wniosków odbywają się w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prokuratora Okręgowego. Przyjęcie interesanta może odbywać się z udziałem innego prokuratora. O terminie przyjęcia powiadamia się interesanta. (vide Zarządzenie nr 104/15)

Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 116 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r - Kodeks postępowania karnego - Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.