Niepełnosprawni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Budynek prokuratury posiada podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dotarcie na parter budynku. W razie konieczności pracownik prokuratury dostępny pod nr tel. 056 61 176 66 wyznaczy osobę, która udzieli wsparcia osobie niepełnosprawnej na terenie tut. jednostki.

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód

Budynek prokuratury posiada podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dotarcie na parter budynku. W razie konieczności pracownik prokuratury dostępny pod nr tel. 056 61 177 74 wyznaczy osobę, która udzieli wsparcia osobie niepełnosprawnej na terenie tut. jednostki.

Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód

Budynek prokuratury posiada podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dotarcie na parter budynku. W razie konieczności pracownik prokuratury dostępny pod nr tel. 056 61 177 92 wyznaczy osobę, która udzieli wsparcia osobie niepełnosprawnej na terenie tut. jednostki.

Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu

W celu ułatwienia dotarcia osób z niepełnosprawnościami do budynku tut. jednostki przed wejściem zamontowane jest urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - dźwig inwalidzki. Kontakt z pracownikiem ochrony udzielającym wsparcia osobie z niepełnosprawnością, która chce skorzystać z dźwigu, może odbywać się na dwa sposoby:
- za pomocą domofonu zamontowanego na odpowiedniej wysokości przed bramą wjazdową na terenie tut. Prokuratury
- pod numerem telefonu 056 64 460 09
Nadto toaleta dla osób z niepełnosprawnościami funkcjonuje na parterze budynku i posiada odpowiednie oznaczenia informujące o takim przystosowaniu.

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy

Budynek tut. Prokuratury jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami - jest wydzielone miejsce parkingowe, winda umożliwiająca dotarcie na parter budynku oraz toaleta dla niepełnosprawnych znajdujących się na parterze. W razie konieczności pracownik prokuratury dostępny pod nr tel. 056 49 824 12 udzieli informacji w zakresie możliwości dotarcia do budynku i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie

Budynek prokuratury posiada podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dotarcie na parter budynku gdzie umieszczona jest również toaleta dostepna dla interesantów. W razie konieczności pracownik prokuratury dostępny pod nr tel. 056 68 820 35 udzieli informacji w zakresie możliwości dotarcia do budynku i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Budynek tut. Prokuratury nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności pracownik prokuratury dostępny pod nr tel. 056 67 708 12 udzieli informacji w zakresie możliwości dotarcia do budynku i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu

Budynek tut. Prokuratury nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności pracownik prokuratury dostępny pod nr tel. 056 68 323 77 udzieli informacji w zakresie możliwości dotarcia do budynku i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

 

Poniżej zamieszczamy odnośnik do ustawy regulującej obowiązek zapewnienia osobom z dysfunkcją narządów mowy, słuchu lub wzroku możliwości komunikowania się z prokuratura­mi w wybrany przez siebie sposób.