Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy

Funkcja I­mię i nazwisko Telefon Fax
Prokurator Rejonowy Alina Szram 56 498 24 12  
Z-ca Prokuratora Rejonowego Leszek Rupiński 56 498 24 12  
Kierownik Sekretariatu Barbara Góralska 56 498 24 12 w.13 56 498 24 14

87-300 Brodnica ul. Wiejska 4
Biuro podawcze: tel. 56 498 24 12
fax 56 498 24 12, 56 498 24 14

Poczta elektroniczna: brodnica@torun.po.gov.pl

 Adres skrzynki /t7hq47n4on/SkrytkaESP

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek   730 1530

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 900 do 1500.

Obszar właściwości prokuratury rejonowej:

miasto Brodnica oraz gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno,

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową dotycząca rozwiązań architektonicznych i miejsc parkingowych:

Budynek tut. Prokuratury jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami - jest wydzielone miejsce parkingowe, winda umożliwiająca dotarcie na parter budynku oraz toaleta dla niepełnosprawnych znajdujących się na parterze. W razie konieczności pracownik prokuratury dostępny pod nr tel. 056 49 824 12 udzieli informacji w zakresie możliwości dotarcia do budynku i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.