Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Sprawca pożaru przy tankowaniu stanie przed sądem.

22 grudnia 2020

W dniu 25 listopada 2020 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód w Toruniu (PR 1 Ds 1968.2020) skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi Sz. (l. 24) o przestępstwo z art. 163 § 2 i art. 157 § 1 Kodeksu karnego wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności z art. 335 § 2 Kodeksu postępowania karnego. 

W toku dochodzenia ustalono, że 10 lipca 2020 r. około godz. 21.30, na jedną ze stacji paliw przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu podjechali samochodem marki Audi M.M. jaki kierująca i Arkadiusz Sz. jako pasażer. Kobieta rozpoczęła tankowanie, natomiast Arkadiusz Sz. udał się do sklepu, gdzie kupił papierosy i zapalniczkę. Następnie wrócił, stanął przy pojeździe w pobliżu wlewu paliwa. Skierował rękę z zapalniczką w kierunku wlewu. Doszło do wybuchu par benzyny, zaś płomienie dosięgnęły M.M., która doznała poparzeń pierwszego i drugiego stopnia twarzy, szyi oraz kończyn górnych, które spowodowały naruszenie czynności skóry na okres powyżej dni siedmiu. Podczas zdarzenia nie doszło do zagrożenia życia czy zdrowia wielu osób, ale z uwagi na miejsce zdarzenia mogło ono zagrażać mieniu w wielkich rozmiarach. Dystrybutor paliwa nie był uszkodzony, działał prawidłowo. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Arkadiusz Sz. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia i wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator uznał, że w świetle zebranego materiału dowodowego okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uzgodniono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, oddanie oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora, częściowe zadośćuczynienie w kwocie 1000 zł na rzecz pokrzywdzonej, grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 20 zł każda. Podejrzany był już karany. Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Toruniu. 


Rzecznik Prasowy
Andrzej Kukawski