Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Oskarżeni o przestępstwa metodą „na policjanta” na szkodę seniorów.

W dniu 22 września 2020 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Toruniu (sygn. akt PO I Ds 51.2019) skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko: Mariuszowi Sz. i Pawłowi M. (obaj lat 26) zarzucając im popełnienie przestępstw z art. 227 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk oraz w zw. z art. 65 § 1 kk. 

24 września 2020


Czytaj więcej o: Oskarżeni o przestępstwa metodą „na policjanta” na szkodę seniorów.

Podejrzany o zabójstwo stanie przed sądem.

W dniu 13 lipca 2020 r., prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód w Toruniu (PR 2 Ds 228.2020) skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi B. (l. 42) o przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego. 

7 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Podejrzany o zabójstwo stanie przed sądem.

Komunikat

Informuje się, że Zarządzeniem Nr 50/20 z dnia 31 lipca 2020 r.
Prokurator Okręgowy w Toruniu ustalił

14 sierpnia 2020 r.

dniem wolnym od pracy

w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu i podległych prokuraturach rejonowych

1 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Komunikat

Nietypowy wypadek komunikacyjny.

W dniu 24 czerwca 2020 r., p.o. Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum - Zachód w Toruniu (PR 1 Ds 1545.2020) skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko Andrzejowi K. (l. 64) o czyn art. 177 § 1 kodeksu karnego. 

17 lipca 2020


Czytaj więcej o: Nietypowy wypadek komunikacyjny.

Komunikat

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Toruniu w sprawie PO I Ds 10.2020

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu zamknięto śledztwo w sprawie PO I Ds 10.2020 przeciwko Agacie G. podejrzanej z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk

2 lipca 2020


Czytaj więcej o: Komunikat

Publiczne znieważanie innych narodowości.

W dniu 27 maja 2020 r., prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód w Toruniu (PR 1 Ds 11.2020) skierował do sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 § 2 kpk przeciwko Dawidowi R. (l. 21) o przestępstwo z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 257 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk. W toku śledztwa ustalono, że 12 grudnia 2019 r., Dawid R. wraz z kolegą – Sebastianem Sz., udali się do lokalu położonego przy ul. Urzędniczej 2 w Toruniu. 

12 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Publiczne znieważanie innych narodowości.