Matka, syn, narkotyki, a ostatecznie sąd

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2020

W kwietniu 2020 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń – Wschód w Toruniu, w sprawie PR 2 Ds 83.2019 skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Annie T. (l. 41) oraz Adrianowi T. (l. 23) 

zarzucając im, że działając wspólnie i w porozumieniu, w realizacji z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodów: w okresie od stycznia do 25 kwietnia 2019 r., na terenie posesji w gminie Lubicz uprawiali nie mniej niż 628 roślin konopi innych niż włókniste, stanowiące uprawę mogącą dostarczyć znacznej ilości marihuany nie mniej niż 18675 grama, wartości nie mniejszej niż 560.250 zł, przyjmując, że średnia wartość rynkowa 1 grama wynosiła 30 zł (art. 63 ust. 1 i 3 ustawy w zb. z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 kk); od nieustalonego miesiąca 2017 r. do grudnia 2018 r., uprawiali nie mniej niż 800 roślin konopi innych niż włókniste, a następnie wprowadzili do obrotu znaczną ilość środków odurzających nie mniej niż 24 kg marihuany, wartości nie mniejszej niż 720.000 zł, przyjmując, że średnia wartość rynkowa 1 grama wynosiła 30 zł (art. 63 ust. 1 i 3 ustawy w zb. z art. 56 ust. 1 i 3 w zw. z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 kk).

Nadto, od nieustalonego miesiąca 2017 roku do dnia 25 kwietnia 2019 r. posiadali przyrządy i narzędzia służące do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających w postaci transformatorów, lamp, filtrów, wentylatorów, termometrów, instalacji elektrycznej i nawadniającej, doniczek, 2 wag elektronicznych oraz środków do rozmnażania nasion, młynka (art. 54 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 kk). Adrianowi T. prokurator zarzucił również nieodpłatne i odpłatne udzielenie w latach 2017 – 2019 marihuany innym osobom (art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz posiadanie w dniu 25.04.2019 r. znacznej ilości środków odurzających w postaci 46,01 grama ziela konopi innych niż włókniste (art. 62 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). O sprawstwie matki i syna świadczyło szereg dowodów, wyniki przeszukania, opinie biegłych, zgromadzone dokumenty i zeznania. Przesłuchani w charakterze podejrzanych matka i syn składali zmienne wyjaśnienia. O winie oskarżonych orzeknie Sąd Okręgowy w Toruniu. W toku śledztwa stosowano wobec nich tymczasowe aresztowanie oraz zastosowano zabezpieczenia majątkowe na poczet grożących im kar i środków karnych. Grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Rzecznik Prasowy
Andrzej Kukawski