Wypadek drogowy w Grzywnie – przedmiotem rozpoznania sądu.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2020

W drugiej połowie marca 2020 r., prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń - Wschód w Toruniu (PR 1 Ds 3787.2019) skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Izabeli F. (l. 43) zarzucając jej spowodowanie wypadku drogowego (art. 177 § 2 kodeksu karnego). 

Jak to ustalono w toku śledztwa, w dniu 24 października 2019 r. około godziny 14.30 Izabela F. uczestniczyła w ruchu drogowym w miejscowości Grzywna kierując samochodem marki Skoda Octavia. Dojeżdżając do skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą powiatową nr 2026 nie zachowała szczególnej ostrożności, nie należycie obserwowała drogę i innych uczestników ruchu, na skutek czego nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu samochodowi osobowemu marki BMW kierowanemu przez kobietę. Doszło do zderzenia. Jego skutki okazały się bardzo poważne dla pasażerki BMW zajmującej miejsce obok kierowcy. Kobieta ta doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pod postacią choroby realnie zagrażającej życiu w następstwie częściowego niedowładu, afazji, krwiaka podtwardówkowego i złamań. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Izabela F. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, złożyła wyjaśnienia, wyraziła żal i skruchę. Nie była karana ani nie znajdowała się w wykazie kierowców naruszających przepisy drogowe. Prokurator uznając, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonej wskazuje, że cele postepowania zostaną osiągnięte pomimo nie przeprowadzenia rozprawy wniósł o wymierzenie kar uzgodnionych z podejrzaną. Wniosek dołączony do aktu oskarżenia rozpozna Sąd Rejonowy w Toruniu.


Rzecznik Prasowy
Andrzej Kukawski